Miljøpolitik

ReuberConsult er en miljøbevidst virksomhed der arbejder for bæredygtige udvikling.

Vi forbedrer løbende vores interne indsats på miljøområdet efter gældende miljølovgivning og forebygger og imødegår enhver form for forurening i virksomhedens drift.

Det sker ved at vi, gennem vores etik, krav, kommunikation og handlinger vil vise omverdenen, hvordan vi bedst og mest fornuftigt bruger naturens ressourcer samtidig med, at vi passer på vores fælles miljø.

Vores målsætning er at:

 • Minimerer affaldsmængden og spild af energi.
 • Begrænse affaldsmængden ved at tænke i genanvendelse.
 • Forbedre vores miljøpræstation og løbende vurdere mulighederne for at indføre renere teknologi i det omfang det er teknisk og økonomisk muligt.
 • Efterspørge miljøvenlige produkter og ydelser.
 • Informere åbent om vores miljøpolitik i dialog med kunder, samarbejdspartner og leverandører.

Gør vi noget i forhold til vores miljøpolitik?   — JA! det gør vi!

Vi har eksempelvis:

 • Vi har udskiftet alle lyskilder på kontoret til LED lys.
 • Vi afholder flest mulige møde virtuelt.
 • Vi har ved seneste indkøbt IT udstyr reduseret størmforbruget med næste 30%
 • Vi køber vores strøm i et EL-selskab som primært levere vedvarende og grøn strøm.
 • Varmen på kontoret, er styret med digitale termostat og med natsænkning.
 • Printer m.m. er sat til at gå i standby, hurtigst muligt.
 • Vores skærme og computer, gå i dvale efter få minutter.
 • Vi slukker for standby forbrug på fx. lader, hævesænkebord når vi ikke er tilstede.
 • Vi udsender faktura via e-mail.
 • Vi har reduceret vores papir forbrug med ca. 25% ved øget digitalisering.
 • Vi aflevere udtjent IT udstyr på genbrugsplads.
 • Vi sorterer vores affald og aflevere efter gældende regler.
 • Vi sender vores udtjente printerpatroner til genanvendelse.
 • Vi vander blomster og planter på kontoret, med opsamlet regnvand.