Få analyseret virksomhedens fremtid

Hvornår har du sidst afstemt forholdet mellem hardware, software og humanware i din virksomhed?

Ofte investeres der voldsomt i virksomhedens tekniske it-udstyr, mindre i programmer og lidt mindre i inddragelse af de ansattes viden, ønske og vilje til at medarbejde. Medarbejderinddragelse og uddannelse får ikke altid den prioritet, den fortjener. Samtidig har virksomheden ikke altid tilstrækkeligt fokus på balance mellem hvad virksomheden kan, og det kunden ønsker.

Populært sagt undersøger ReuberConsult, om I udnytter jeres ressourcer og potentiale optimalt – ikke mindst den viden og de mange ideer, medarbejderne har. Det er vigtigt at erkende, at det er jeres medarbejdere, der er virksomhedens vigtigste ressource.

Vi tilbyder at “kigge jer over skulderen” i en periode for at kigge på virksomhedens arbejdsprocesser i hverdagen. Her gennemfører vi en række interviews med medarbejdere på alle niveauer og interviewer også udvalgte kunder og leverandører. Det kalder vi ”dataindsamling”.

Derefter analyserer og vurderer vi det, vi har set og hørt, for til sidst at levere en rapport, som kan være grundstenen i jeres arbejde med at lægge planer for virksomhedens fremtid.