Følg ReuberConsult på Facebook

Vores netværk

Vi kan rådgive dig om hvilke netværk du og din virksomhed vil kunne få meste gavn af at være medlem af

Takket være et tæt samarbejde med særligt udvalgte samarbejdspartnere i vores netværk, løfter ReuberConsult opgaver af enhver art, inden for vores virkeområde.

ReuberConsult er med i flere netværk, da vi mener at netværk er langt den bedste måde at udbrede kendskabet til de ydelser som vi tilbyder, vi undersøgt mange netværksgrupper.
Vi kan derfor også rådgive dig om hvilke netværk du og din virksomhed vil kunne få meste gavn være en del af.

Vi rådgiver om brugen af webbaseret netværk og netværksgrupper.